• KANCELARIA RADCY PRAWNEGO W WARSZAWIE

  KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
  W WARSZAWIE

  Agata Maksjan

kancelaria agata maksjan warszawa ursus

Kancelaria

Nasza Kancelaria prawna z Warszawy (dz. Ursus) już od ponad 10 lat świadczy usługi z zakresu obsługi prawnej dla przedsiębiorców, klientów indywidualnych, fundacji i stowarzyszeń. Zespół Kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, aplikanci radcowscy oraz prawnicy, z których część jest także przeszkolonymi mediatorami. Naszą misją jest dostarczanie usług prawnych na najwyższym poziomie oraz wspieranie rozwoju Klientów. 

usługi prawnicze warszawa ursus

Usługi

Nieustannie dbamy o doskonalenie świadczonych usług, co sprawia, że coraz większe grono klientów korzysta z naszych porad prawnych w Warszawie. Specjalizujemy się przede wszystkim w prawie cywilnym (w tym leasingu), handlowym, gospodarczym, administracyjnym, bankowym, wekslowym, upadłościowym, naprawczym, pracy, obrotu nieruchomościami, autorskim, budowlanym oraz zastępstwie procesowym.

Korzyści ze współpracy z naszą kancelarią radcy prawnego w Warszawie

zyskacie rzetelnego, terminowego i doświadczonego partnera


współpracę oparta na jasnych zasadach


różne możliwości rozwiązania zleconej sprawy, z przedstawieniem mocnych i słabych stron każdego z rozwiązań i ze wskazaniem najkorzystniejszego


bieżące informacje o stanie i przebiegu zleconych spraw 

usługi świadczone także w Państwa siedzibie


dzięki profesjonalnemu podejściu do rozwiązywania konfliktów, utrzymanie dobrych relacji z klientami 


rozwiązanie pojawiających się konfliktów wewnątrz Państwa przedsiębiorstwa w drodze mediacji 


efektywnie prowadzone negocjacje 


skuteczniejszą windykacje należności 

pomoc w ustalaniu majątku dłużników 


oszczędność czasu i pieniędzy dzięki alternatywnym metodom rozwiązywania sporów 


doświadczonych pełnomocników procesowych 


dokumenty, umowy, pisma procesowe zredagowane w sposób zabezpieczający Państwa interesy.

konsultacje prawne porady prawne warszawa

Konsultacje i porady prawne

Stałymi Klientami naszej kancelarii są m.in.: firmy leasingowe, budowlane, informatyczne, transportowe, handlowe, wspólnoty mieszkaniowe, stowarzyszenia. Rzetelne konsultacje i porady prawne w WarszawieKancelaria Radcy Prawnego Agaty Maksjan, ul. Sławoja-Składkowskiego 3 (dz. Ursus), lok. 169 (parter, klatka E). Zapraszamy!

Kancelaria przede wszystkim udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, przygotowuje i opiniuje umowy, sporządza pisma procesowe, reprezentuje Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi oraz przed organami administracji i innymi instytucjami, oferuje alternatywne metody rozwiązywania sporów (takie jak negocjacje czy mediacje), prowadzi windykacje należności, oferuje szkolenia z różnych dziedzin prawa, prowadzi stałą obsługę firm, stowarzyszeń i wspólnot mieszkaniowych.

windykacja należności warszawa

Windykacja należności

Nasza Kancelaria prawna w Warszawie zajmuje się kompleksową windykacją należności, począwszy od monitoringu należności, poprzez windykacje przed-sądową aż do postępowania sądowego i nadzoru na postępowaniem egzekucyjnym.

W trakcie postępowania windykacyjnego i sądowego ustalamy majątek dłużników, w tym zarejestrowane na dłużnika pojazdy mechaniczne czy stanowiące własność dłużnika nieruchomości. Dzięki temu, że efektywnie wykorzystujemy czas toczącego się postępowania sądowego na aktywne poszukiwanie majątku dłużników przed uzyskaniem tytułu wykonawczego oraz dzięki współpracy ze sprawdzonymi komornikami, których prace na bieżąco monitorujemy, znacząco zwiększamy szanse na szybkie i sprawne poprowadzenie postępowania egzekucyjnego. W razie konieczności składamy zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach karnych.

mediacje warszawa ursus

Mediacje

Kancelaria oferuje zarówno zastępstwo procesowe, jak również alternatywne metody rozwiązywania sporów i konfliktów, a w szczególności  mediacje – w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych.

Czym są mediacje?  „Mediacja to rozmowa stron, w trakcie której dąży się do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia pomiędzy stronami sporu. Porozumienie mediacyjne wyprawowane przez strony w obecności mediatora jest akceptowalne i satysfakcjonujące dla obu stron konfliktu. Mediator prowadzący proces mediacji ułatwia stronom dojście do porozumienia poprzez tworzenie bezpiecznej i poufnej atmosfery, jest neutralny – nie narzuca swojego punktu widzenia i swoich rozwiązań, jest bezstronny – dba o równowagę /równorzędność stron w trakcie całego procesu”.

pomoc prawna online warszawa ursus

Pomoc prawna online

Szanujemy Państwa czas, dlatego aby przyspieszyć, ułatwić i usprawnić współpracę z naszą Kancelarią, oferujemy możliwość uzyskania profesjonalnej porady prawnej czy opinii prawnej także za pośrednictwem Internetu. Nasz prawnik z chęcią odpowie na Państwa pytania i wątpliwości.

Referencje

Nasza Kancelaria Radcy Prawnego w Warszawie od wielu lat świadczy usługi na najwyższym poziomie, czego świadectwem są liczne wyróżnienia i referencje, płynące ze strony Klientów.

Wynagrodzenie

Forma współpracy w zakresie obsługi prawnej uzgadniana jest z Klientem indywidualnie, w zależności od jego potrzeb.

Obok współpracy opartej na stałej umowie, przyjmujemy jednorazowe zlecenie na prowadzenie lub przygotowanie poszczególnych spraw, udzielamy porad i konsultacji prawnych, sporządzamy opinie prawne. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, wyceniając usługę na podstawie stopnia skomplikowania sprawy i niezbędnego nakładu pracy, jaki musimy włożyć w jej pomyślne rozwiązanie. Wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi może przybrać formę wynagrodzenia ryczałtowego, określonego stałą stawką miesięczną w umowie, może też zostać ustalane doraźnie, biorąc pod uwagę stopień trudności przedstawionego problemu oraz nakład pracy Kancelarii. Zachęcamy do kontaktu – nasz prawnik z pewnością udzieli Państwu bardziej szczegółowych informacji

Współpraca

Kancelaria warszawskiego radcy prawnego Agaty Maksjan, dzięki bliskiej współpracy ze specjalistami z dziedziny m.in. finansów i rachunkowości, ubezpieczeń, bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewnia swoim Klientom m.in.:

współpraca finanse i rachunkowość zarządcza warszawa ursus

z dziedziny finansów i rachunkowości zarządczej:

 • pomoc w porównaniu ofert kredytowych i leasingowych, adekwatnie do potrzeb i kondycji finansowej firmy
 • pomoc w wyborze alternatywnych źródeł finansowania inwestycji
 • pomoc w negocjacjach warunków umów kredytowych i leasingowych
 • analizy sprawozdań finansowych
 • analizy kosztowe
 • sporządzanie biznes planów
 • sporządzanie programów naprawczych
 • finansowy audyt wewnętrzny
 • pomoc w weryfikowaniu wiarygodności kontrahentów
 • pomoc w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej, kursowym, płynności, operacyjnym.
współpraca bhp i ppoż warszawa ursus

z dziedziny bhp i p.poż.:

 • monitorowanie warunków pracy i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach organizacyjnych firmy
 • pomoc w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pomoc w ustalaniu zadań kierowników jednostek i komórek organizacyjnych w zakresie BHP
 • prowadzenie dokumentacji dochodzeń powypadkowych
 • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych dla wszystkich grup zawodowych
 • doradztwo w zakresie obowiązujących zasad, przepisów oraz norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Kancelaria

ul. Sławoja-Składkowskiego 3
lok. 169 (parter, klatka E)

02-497 Warszawa

Otwarte

poniedziałek i czwartek
9.00-17.30

wtorek, środa i piątek
9.00-18.00